Wykorzystywanie informacji dostępnych w technologii WAP

WAP jest technologią przeznaczoną dla szerokiego kręgu odbiorców. Może być przydatna zarówno indywidualnym użytkownikom, wykorzystującym ogólnie dostępne lub specjalizowane serwisy internetowe, jak i pracownikom korporacji, którzy potrzebują zdalnego kontaktu z firmą. Udostępnienie przez INTERIA.PL możliwości korzystania z protokołu WAP uczyni z telefonu komórkowego podstawowe narzędzie biznesowe, umożliwiające nie tylko prowadzenie rozmów telefonicznych, ale także wykorzystanie telefonu jako inteligentnego terminala umożliwiającego dostęp do danych w Internecie.

Oprócz biernego dostępu do serwisów informacyjnych WAP ma zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie wytłumaczalne jest ponoszenie często wysokich kosztów połączenia GSM w zamian za świadczone w tym kanale usługi. Najczęściej są to usługi biznesowe, ubezpieczeniowe lub finansowe. Do ich świadczenia niezbędna jest architektura internetowego systemu usług finansowych. Przykładem takiego rozwiązania jest ComArch vIBank, systemem obsługi klienta różnych instytucji finansowych takich jak bank, biuro maklerskie, firma ubezpieczeniowa agencja informacyjna. W oparciu o różne kanały dostępu, w tym WAP, świadczone są usługi finansowe dla klientów detalicznych. Za pomocą systemu ComArch vIBank przez 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca w świecie klient może m.in. sprawdzić stan swojego konta, zlecić przelew, uruchomić serię płatności stałych, sprzedać i kupić akcje, ubezpieczyć fabrykę czy sprawdzić np. przebieg notowań ciągłych na GPW. Jest to rozwiązanie wielokrotnie tańsze w eksploatacji niż okienko bankowe, bankomat a nawet rozmowa telefoniczna - i to zarówno dla instytucji finansowej, jak i dla klienta indywidualnego. Z systemu ComArch viBank już obecnie korzystają poprzez Internet tysiące użytkowników. Instytucjami, w których jest wdrażany są DM WBK, BDM PKO BP, RDM Polonia, i inne. Wkrótce niektóre z nich udostępnią za pomocą WAP podobne pakiety usług, jak świadczone w tej chwili poprzez siec Internet.

Kolejnym kierunkiem rozwijanym przez ComArch S.A., udziałowca INTERIA.PL S.A., jest tworzenie specjalnych dedykowanych portali korporacyjnych dostępnych poprzez telefon WAP. Zadaniem tych portali jest integracja technologii WAP z sieciami sprzedaży i dystrybucji korporacji z aplikacjami takimi jak CRM (Customer Relationship Managment). Serwisy te zapewniłyby możliwość bezpośredniego dostępu do korporacyjnych baz danych wszystkim pracownikom i współpracownikom dysponującym terminalami WAP. W praktyce oznacza to możliwość bieżącego sprawdzania np. stanów magazynowych lub też weryfikacji uregulowania należności. Funkcje te czynią technologię WAP szczególnie użyteczną dla użytkowników działających "w terenie", a więc na przykład przedstawicieli handlowych.