Prowadzenie wideokonferencji

Wideokonferencja - interaktywna komunikacja multimedialna, realizowana zazwyczaj za pomocą komputerów desktopowych, polegająca na przesyłaniu z dużą prędkością obrazu oraz dźwięku w czasie rzeczywistym pomiędzy odległymi lokalizacjami. Osoby posiadające sprzęt umożliwiający wykorzystywanie wideokonferencji mogą między sobą rozmawiać i jednocześnie widzieć się nawzajem.

Podobnie jak telekonferencja daje możliwość prowadzenia rozmów z wieloma użytkownikami jednocześnie. Różnicą jest to, że rozmowy prowadzone są za pomocą kamer internetowych lub telefonów komórkowych.

Stanowisko uczestnika wideokonferencji musi być wyposażone w komputer z łączem telekomunikacyjnym o szybkości min. 128 kb/s, kamerę wideo, mikrofon oraz odpowiednie oprogramowanie umożliwiające usługę wideokonferencji, którym najczęściej jest komunikator internetowy (np. Skype, Gadu-Gadu).

Wideokonferencje bazują głównie na technologii ISDN wykorzystującej cyfrowe łącza telefoniczne oferowane przez TP S.A. oraz operatorów telefonii komórkowej; medium transmisyjne stanowić mogą również sieci lokalne, rozległe oraz połączenia satelitarne.

Efektywność systemów konferencji mierzona jest w czasie rzeczywistym w ramkach na sekundę.