Wyszukiwanie i przeglądanie serwisów www

 Poczta elektroniczna

 Wykorzystanie usługi FTP