Poczta elektroniczna

 

Mechanizm funkcjonowania poczty elektronicznej

Korzystanie z programów obsługujących pocztę elektroniczną

Prowadzenie książki adresowej i wysyłanie za jej pośrednictwem korespondencji

Zakładanie konta i korzystanie z poczty elektronicznej za pośrednictwem portalu

 

 

       W Internecie mechanizm działania poczty elektronicznej jest bardzo podobny do zwykłego wysyłania listów. Każda wiadomość wysyłana jest do skrzynki nadawczej, obsługiwanej protokołem SMTP. Serwer przekazuje wiadomość do skrzynki odbiorczej adresata. Adresat może odebrać wiadomość z serwera zajmującego się odbiorem poczty za pośrednictwem protokołu POP3 lub IMAP wyłącznie wtedy, gdy poda unikatowe, dobrze zabezpieczone hasło. 

 

                                                   

          Warunkiem używania poczty elektronicznej jest posiadanie konta na serwerach zajmujących się obsługą poczty wychodzącej i przychodzącej. Konto jest integralną częścią adresu e-mail.

                                                                                         

         Zasady których należy przestrzegać przy korzystaniu z poczty elektronicznej:

w każdej korespondencji trzeba napisać czego dotyczy przesyłka (pole Temat),

treść powinna być zwięzła,

pole DW wypełnia się gdy korespondencja wysyłana jest grupowo, w pole DO wypełnia się głównego adresata,

pole UDW można wypełnić wtedy, gdy nie chce się udostępniać adresów innych osób,

plik załącznika powinien mieć jak najmniejszą objętość, 

       Po kliknięciu przycisku Wyślij wiadomość zostanie przekazana do skrzynki nadawczej, a po powtórnym kliknięciu zostanie przesłana do właściwego adresata.

       Do dokonywania zmian w założonym już wcześniej koncie służy program Outlook Express. Chcąc to zrobić należy wybrać opcje Narzędzia, Konta a następnie Poczta. Podstawowe parametry ustawia się w zakładce Serwery. Najważniejsze ustawienia to informacje o serwerze poczty wychodzącej SMTP i serwerze poczty przychodzącej POP3 oraz nazwa konta. Podawanie hasła nie jest koniecznością i w tym miejscu wskazane jest zostawianie pustego pola. Hasło jest niezbędne wyłącznie przy odbiorze przesyłki, natomiast przy wysyłaniu można je pominąć.

 

         Skrzynka odbiorcza jest miejscem do którego trafia odbierana korespondencja. Do Skrzynki nadawczej trafiają przygotowane listy. Wysyłane elementy to miejsce gromadzenia wysyłanej korespondencji, którą później można przeglądać. Przycisk Delete kieruje daną korespondencje do Usuniętych elementów i stamtąd można ją usunąć. Folder Kopie robocze stanowi lokalizację, w której można przechowywać niedokończone listy lub inne materiały. Strukturę folderów można tworzyć samodzielnie w menu Plik.

 

          Książka adresowa jest integralną częścią każdego programu obsługującego pocztę elektroniczną. Za jej pomocą można zapisać adres e-mail oraz wiele informacji dotyczących osoby lub instytucji. 

do książki należy wpisywać niezbędne informacje, które ułatwią identyfikację każdego adresu,

adresy należy łączyć w niewielkie grupy, by uniknąć pomyłek przy wysyłaniu informacji do wielu adresatów,

informacje należy wysyłać wyłącznie do osób, które mogą być nimi zainteresowane,

należy pamiętać o ochronie antywirusowej; wiele wirusów korzysta z adresów zawartych w książce adresowej.

       Wymiana bezpośrednia jest najlepszym sposobem przesyłania danych ze względu na optymalne dopasowanie pól określających rodzaj danych.

 

        Mechanizm zakładania konta jest wszędzie bardzo podobny. W portalu internetowym należy odszukać ikonę, która zapewnia dostęp do usług poczty elektronicznej, a następnie odszukać odnośnik pozwalający założyć nowe konto. Przy wypełnianiu formularza należy podać nazwę konta i hasło dostępu oraz uzupełnić inne pola o charakterze statystycznym. Po wysłaniu danych i sprawdzeniu, czy konto jest unikatowe, przyjdzie informacja o jego założeniu. Należy pamiętać o spisaniu jego parametrów: nazwy konta, nazwy serwera POP3 oraz SMTP i zapamiętaniu hasła dostępu. Za pocztę elektroniczną warto zapłacić, gdy ktoś posługuje się nią zawodowo lub jest szczególnie ważna. Uzyska się wtedy lepsze warunki obsługi konta, np. większą maksymalną pojemność. Nie będą też dochodziły żadne reklamy, które wprowadza administrator za pośrednictwem odpowiednich programów.