Wyszukiwanie i przeglądanie serwisów www

 

  

 

 

Gromadzenie informacji w trakcie przeglądania zasobów

 Korzystanie z możliwości oferowanych przez portale internetowe

 Korzystanie z zasobów informacyjnych przydatnych w różnych obszarach edukacji

 Kopiowanie serwisów do sieci lokalnej i przeglądanie je w trybie off-line

 Efektywne gospodarowanie czasem

       

        

       W przeglądarce internetowej istotną rolę odgrywa kilka przycisków dostępnych w pasku narzędzi:

 

Wstecz - przenosi do ostatnio odwiedzonej strony

Dalej - kieruje w stronę dalszych poszukiwań

Zatrzymaj - zakańcza transmisje między przeglądarką i serwerem

Odśwież - odnawia proces pobierania informacji z serwerem www  

 

                                                

               

   Ważna umiejętność to kopiowanie wyświetlanej strony na dysk. Obecne i przyszłe wersje przeglądarek zapewniają możliwość kopiowania. Przeglądarka sama musi zadbać o zgodność odnośników z lokalizacją zapisanych plików.

   Ważnym elementem usprawniającym poszukiwanie informacji jest korzystanie z historii odwołań, które przechowuje przeglądarka. Dzięki niej można wrócić do informacji, która została odszukana wcześniej.

   Dzięki strukturze menu Ulubione można zorganizować szybki dostęp do ważnych serwerów.

   Efektywne metody pobierania i gromadzenia danych pochodzących z serwisów internetowych:

efektywne korzystanie z przycisków Wstecz i Dalej wraz z ich rozwinięciem,

kopiowanie całej strony bądź jej fragmentów na dysk,

korzystanie z mechanizmów schowka,                                

wymuszanie otwarcia strony w nowym oknie,

korzystanie z historii odwołań,                                 

                                

organizacja folderu Ulubione.       

 

 

   Portale internetowe uporządkowywują informacje  oraz tworzą łatwy dostęp do wybranych usług. Mają stanowić " bramę do Internetu. Można wyróżnić kilka cech charakterystycznych dla portali: 

  1. Wydajna struktura teleinforamatyczna - jedna z najważniejszych cech portali odróżniająca je od zwykłych serwisów www.

  2. Efektywna wyszukiwarka w bazie katalogowej serwisów www - za pomocą przycisku Szukaj serwer przeszukuje wprowadzone informacje. Serwer przeszuka katologową bazę adresów z krótkim opisem. 

  3. Tematyczny podział serwisów - każdy portal oferuje dodatkowy tematyczny podział serwisów, ułatwiający dostęp do określonych tematów bądź kategorii zainteresowań.

  4. Dostęp do dodatkowych usług - przede wszystkim jest to poczta elektroniczna oraz usługi komunikacyjne.

 

     Do pozyskanych z sieci materiałów trzeba się zawsze odnieść, podając autora oraz cel ich cytowania. Ocena edukacyjnej wartości materiałów ma duże znaczenie. Powstają duże serwisy informacyjne, nazwane portalami edukacyjnymi. Sugerują one ukierunkowania tematyczne serwisu. Specjalne znaczenie ma strona instytucji odpowiedzialnej za edukację, czyli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Wszystkie materiały i odnośniki na tej stronie muszą być przemyślane ze szczególną odpowiedzialnością.  

 

     Aby zapisać informacje z sieci na twardym dysku lub płycie CD musimy wykorzystać odpowiedni program, nazywany często  przeglądarką off-line. Duże znaczenie w tej dziedzinie zdobył program Teleport Pro, który zapamiętuje parametry podanej strony, kopiuje zgodnie z tymi parametrami pliki z serwera www i ma możliwość ich odtwarzania. Przeglądarki off-line nie mają dużego zastosowania w przypadku, gdy serwis ma charakter interakcyjny. Informacje w sieci mogą się zmieniać dynamicznie, dlatego materiały szczególnie ważne warto w ten sposób archiwizować

    Ogólna zasada pobierania witryn jest stosunkowo prosta. Tworzenie nowego projektu uruchamia kreator wymuszający podanie kilku parametrów:

adresu URL strony lub jej fragmentu oraz nazwy projektu,

rodzajów plików, które chce się pobrać,

głębokości struktury katalogów, 

nazwy pliku, w którym przechowuje się projekt, oraz lokalizacji kopiowanych plików.

 

     Aby opanować umiejętność gospodarowania czasem należy przede wszystkim stosować się do następujących wskazówek:

  1. przed przeglądaniem serwisów www stawiać sobie cele,

  2. gromadzić informacje, które są ważne,

  3. zbierać doświadczenia dotyczące portali i dobrych serwisów,

  4. rozłożyć swój czas na rozwijanie różnych cech osobowości,

  5. ocenić czy zasoby sprzętowe szkoły, spełniają oczekiwania.