Streszczenie tematu
Temat 5

W tym rozdziale zajmiemy się wyłącznie sieciami lokalnymi. W skład sieci wchodzą komputery, urządzenia pozwalające je
łączyć oraz okablowanie. Połączenie komputerów w sieci musie się odbywać ze pośrednictwem medium zapewniającego
transmisję danych. Obecnie coraz częściej stosuje się połączenia radiowe, zwłaszcza w komputerach klasy Macintosh.
 

Wykorzystanie możliwości lokalnych sieci komputerowych wymaga pewnej wiedzy i umiejętności. Zacznijmy od sprzętu.
Warunkiem włączenia twojego komputera do sieci jest wyposażenie go w tzw. kartę sieciową. Karta sieciowa umożliwia
fizyczne wysyłanie i odbiór informacji. Kolejne elementy odnoszą się do organizacji przepływu informacji. Najważniejszy jest
protokół sieciowy, który stanowi język komunikacji miedzy komputerami w sieci. Informacje w sieci przepływają w
odpowiednich porcjach, pakietami. Pakiety zawierają dane oraz inne informacje, które nie tylko umożliwiają komunikację
między komputerami, ale pozwalają też identyfikować aplikację, które ze sobą współpracują. Ostatnim elementem
pozwalającym na łącznie komputerów w sieci jest odpowiednie oprogramowanie sieciowe. Obecnie ten rodzaj
oprogramowania staje się składnikiem systemów operacyjnych. W zależności od koncepcji systemu operacyjnego,
komputer może
pełnić wiele funkcji jednocześnie - pracować jako serwer i jako stacja robocza. Jeśli komputer wykonuje w sieci wyłącznie
usługi serwera, mówimy o serwerze dedykowanym. Wykorzystanie serwera jako stacji roboczej nie powinno być
traktowane jako zasada
.
 

Istnieją bardzo różne sposoby łączenia komputerów, przy czym kryterium podziału jest oparte na roli jaką pełnią w sieci.
Układ sieci komputerów zależy od systemu okablowania. Do podstawowych układów należą :


-układ liniowy


-układ gwiazdy


-układ drzewiasty