Jeżeli chcemy wykorzystać zapasową kopię rejestru, należy wykonać to poza środowiskiem graficznym. Oznacza to konieczność uruchomienia komputera w trybie MS-DOS i wykonania kopiowania za pośrednictwem odpowiednich poleceń znanych z obsługi systemu MS-DOS.