Windows 98 automatycznie tworzy wiele kopii zapasowych rejestru i innych plików konfiguracyjnych. Znajdują się one w folderze SysBackup w plikach *.cab. Pliki te można rozpakować i wykorzystać w sytuacjach awaryjnych.

 

  Przykładowy plik sysbckup.exe