Z punktu widzenia użytkownika, podstawowa wiedza o rejestrze jest przydatna w sytuacjach awaryjnych. Rejestr jest bowiem modyfikowany bez wiedzy użytkownika za pośrednictwem programów instalacyjnych lub operacji wykonywanych przez polecenia konfiguracyjne, dostępne na przykład z poziomu Panelu sterowania.

 

Warto wiedzieć

 

       W systemie Windows jest dostępne narzędzie służące do wprowadzania zmian w rejestrze. Stanowi je program o nazwie regedit.exe , umieszczony standardowo w folderze systemowym. Można go uruchomić z wiersza poleceń – przycisk Start, Uruchom – lub tworząc samodzielnie skrót.

 

       Podstawą struktur rejestru są klucze, które odpowiadają podstawowym kategoriom danych.

Do podstawowych kluczy należą:

Ø  Klucz komputera – HKEY_LOCAL_MACHINE, który przechowuje konfigurację sprzętową systemu operacyjnego oraz aplikacji użytkowych,

Ø  Klucz użytkowników – HKEY_USERS, który przechowuje dane charakterystyczne dla użytkowników – profile konfiguracyjne, ustawienia niektórych aplikacji itp.

 

Warto wiedzieć