Strona główna

Formaty wideo

Kodeki

Procesy tworzenia filmów

Wygląd przykładowego programu

Przechwytywanie wideo z kamery

PRZECHWYTYWANIE OBRAZU WIDEO

INTERFEJS TRYBU PRZECHWYTYWANIA

Narzędzia i elementy sterujące dostępne w trybie przechwytywania są różne w zależności od tego, czy sprzęt przechwytywania jest cyfrowy, czy analogowy.

Przechwytywanie ze źródeł cyfrowych

Jeśli źródło materiału wideo jest cyfrowe, ekran Trybu przechwytywania będzie wyglądał w następujący sposób:

Album, znajdujący się lewej górnej części ekranu, zawiera ikony odpowiadające scenom wideo, które zostały przechwycone. Odtwarzacz, w prawej górnej części ekranu, umożliwia wyświetlanie wejściowego materiału wideo kolejkowanego do przechwytywania i monitorowanie samego przechwytywania. Dane wyświetlane w odtwarzaczu informują o dokładnej długości przechwytywanego wideo i liczbie klatek zgubionych podczas przechwytywania (zazwyczaj ich liczba wynosi zero). Panel kontrolera kamery, znajdujący się w lewej dolnej części ekranu, zawiera licznik taśmy oraz zestaw regulatorów sterujących pracą urządzenia odtwarzającego. Miernik dysku, w prawej dolnej części ekranu, określa ilość pozostałego na dysku miejsca dostępnego dla plików przechwytywania. Zawiera także przycisk Rozpocznij przechwytywanie i przyciski umożliwiające ustawienie opcji przechwytywania.

Przechwytywanie ze źródeł analogowych

Zarówno album, jak i odtwarzacz służą do przechwytywania ze źródeł analogowych i cyfrowych, dlatego podczas przechwytywania ze źródła analogowego górna część ekranu wygląda tak samo jak w przypadku przechwytywania ze źródła cyfrowego. Jednak dolna część ekranu wygląda inaczej. Jest w niej wyświetlana druga wersja miernika dysku z dwoma panelami wysuwanymi umożliwiającymi dopasowanie poziomów audio i wideo podczas przechwytywania. Opis paneli znajduje się w temacie.

Źródła cyfrowe a analogowe Podsumowując, wybór źródła cyfrowego lub analogowych wiąże się z zasadniczymi różnicami związanymi z ich obsługą:

W przypadku źródła cyfrowego kontroler kamery umożliwia sterowanie przewijaniem taśmy w kamerze lub w magnetowidzie.

W przypadku źródła analogowego istnieje możliwość dynamicznego zmieniania poziomów audio i wideo podczas przechwytywania.

 

 

 

.