Strona główna

Formaty wideo

Kodeki

Procesy tworzenia filmów

Wygląd przykładowego programu

Przechwytywanie wideo z kamery

Wygląd przykładowego programu

Po każdym uruchomieniu programu Studio otwierany jest tryb edycji, ponieważ jest on najczęściej używany. Ekran trybu edycji składa się z trzech głównych obszarów. Album służy do przechowywania zasobów, które będą używane w filmach, między innymi przechwyconych scen wideo. W oknie filmu tworzy się poddawany edycji film, rozmieszczając sceny wideo i klipy dźwiękowe oraz stosując przejścia i efekty. Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie i podgląd dowolnej pozycji aktualnie wybranej w programie Studio. Mogą to być przykładowo zasoby albumu, takie jak scena wideo, tytuł lub efekt dźwiękowy albo poddawany edycji film wraz z przejściami, tytułami, efektami i trzema ścieżkami audio. Odtwarzacz jest omówiony poniżej

 

 

.