Instalacja i obsługa urządzeń preferencyjnych

Zasoby sprzętowe komputera dzielimy na wewnętrzne (nie mamy do nich bezpośredniego dostępu) i zewnętrzne(dołączonych za pomocą odpowiednich interfejsów np. drukarki, skanery, modemy). Urządzenia zewnętrzne wymagają zainstalowania do systemu. Najczęściej instalujemy drukarki. Wybierając Mój komputer, Drukarki, otrzymasz listę zainstalowanych drukarek. Instalację urządzeń należy dokonać przez program instalacyjny. Wystarczy włożyć płytę CD i uruchomić odpowiedni program. Drugim sposobem jest wybór opcji Dodaj drukarkę, uruchamiający kreator instalacji z listy urządzeń wybierz producenta i model następnie przycisk dalej. Konfigurując sprzęt możesz zainstalować odpowiednie sterowniki Dodaj nowy sprzęt. Konfigurację sprzętu można zobaczyć w Panelu sterowania, opcja System, zakładka Menedżer urządzeń. Możemy także skorzystać z Kreatora instalacji nowego sprzętu. Który podczas instalacji sprzętu stawia użytkownikowi różne pytania na temat instalowanego urządzenia, umieszcza na bazie uzyskanych informacji odpowiednie dane w plikach systemowych oraz instalując właściwe sterowniki.
strona by © Katarzyna Bobrowska kl. II a LO
kajcula@gmail.com