Deinstalacja aplikacji

Każda aplikacja zainstalowana w środowisku Windows tworzy na dysku nowy folder, do którego kopiuje swoje pliki. Niektóre programy wyposażone są we własne moduły, których zadaniem jest kompletne usunięcie ich z twardego dysku. Inną metodą usuwania aplikacji wybieramy Ustawienia | Panel sterowania | Dodaj/usuń programy. Pojawi się wówczas okno dialogowe z lista programów. W oknie tym możemy zaznaczyć pozycję której chcemy się pozbyć Dzięki programom do deinstalacji możemy usunąć aplikację. Zazwyczaj program nosi nazwę uninstall.exe, usuwa on wszystkie pliki wchodzące w skład aplikacji. Jeżeli program nie zawiera pliku do usuwania należy usunąć go poprzez Start, Ustawienia, Panel sterowania, Dodaj/Usuń programy. Po wskazaniu aplikacji wciskamy przycisk usuń.
strona by © Katarzyna Bobrowska kl. II a LO
kajcula@gmail.com