Instalacja aplikacji

Zanim będziemy mogli rozpocząć pracę z wybranym programem, najpierw musimy go zainstalować na dysku naszego komputera. Również w przypadku gier konieczna jest dodatkowa instalacja. W czasie instalacji na dysk twardy są kopiowane wszystkie pliki danego programu. Często program podczas tej operacji tworzyw menu startowym Windows oddzielną grupę, w której umieszcza skróty do poszczególnych aplikacji. Dzięki temu z menu strat wystarczy wybrać odpowiednie polecenie, aby uruchomić aplikację. System Windows jest wyposażony w funkcję Dodaj/Usuń programy, której ikona znajduje się w oknie Panelu sterowania. Jest to możliwe także za pomocą programu setup.exe dokonujemy instalacji aplikacji. Po jego uruchomieniu należy dokładnie czytać wszystkie pytania. Możemy także dokonywać aktualizacji istniejących programów. Aktualizacja to instalacja nowszej wersji programu.
strona by © Katarzyna Bobrowska kl. II a LO
kajcula@gmail.com