Aplikacja

Konkretny ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność element oprogramowania użytkowego, które jest podkategorią oprogramowania. Aplikacje to m.in. menedżery plików, oprogramowanie biurowe (edytory, arkusze kalkulacyjne, programy finansowe-księgowe, magazynowe, kadrowo-płacowe, itp.) oraz gry komputerowe, programy multimedialne i edukacyjne, klienty różnorodnych usług, jak np. sieciowych, pocztowych, internetowych


Warto wiedzieć skrót-plik zawierający parametry niezbędne do uruchomienia aplikacji. Skrót tworzymy przez: klikamy prawym przyciskiem myszy na Pulpicie komputera po czym wybieramy opcję Nowy, Skrót i dalej lokalizację pliku wykonywalnego. Można także określić dodatkowe właściwości utworzonego skrótu. Skróty można także bez obaw usuwać i przemieszczać. Na przykład można „wyciągnąć” je z menu start na pulpit czy pasek zadań.


strona by © Katarzyna Bobrowska kl. II a LO
kajcula@gmail.com