Jest wiele rodzajów kwerend:

  • wybierająca - przykład działania był opisywany w poprzednich działach
  • usuwająca - pozwala usuwać dane  np. ucznia który zrezygnował z kółka
  • funkcjonalna - umożliwia dokonywania zmian w wielu rekordach jednocześnie
  • aktualizująca - podobna w działaniu do funkcjonalnej
  • dołączająca -  podobna w działaniu do funkcjonalnej