Kwerendy (zapytania) są to narzędzia umożliwiające wyszukiwanie informacji w bazach danych. Zbudowane są z pól tabel lub innych kwerend. Pozwalają odnaleźć informacje w tabelach. W kwerendach można również dokonywać obliczeń (np. suma, średnia itp)

Kwerendy można tworzyć samemu lub przy pomocy kreatora.