Jedną z głównych funkcji formularza jest przeglądanie danych. Jak utworzyć formularz na podstawie tabeli Uczniowie ? Należy w oknie dialogowym bazy danych uaktywnić obiekt Formularze i wybrać opcję Nowy. Można utworzyć 2 rodzaje formularzy:

  • kolumnowy - jeżeli chcesz przeglądać dane po jednym rekordzie (rys. 1)

  • tabelaryczny - jeżeli chcesz widzieć jednocześnie dane wielu uczniów (rys. 2)

rys. 1

rys. 2