Operacje bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym.

 

1.   Potrafisz wykorzystać arkusz jako prosta bazę danych.

2.   Potrafisz sortować i znajdować dane w tabelach.

3.   Znasz i potrafisz sortować filtry z podstawowymi i zaawansowanymi opcjami.

4.   Potrafisz ukrywać wiersze i kolumny w celu selekcjonowania informacji.

5.   Potrafisz przedstawić bazę w postaci formularza i ją użytkować.

6.   Umiesz filtrować bazę danych z poziomu formularza  bazy danych.