Znasz i potrafisz sortować filtry z podstawowymi i zaawansowanymi opcjami.

 

Filtrowanie danych, czyli szybkie i proste wyszukanie podzbioru danych spełniających określone kryteria wyszukiwania.

 

Wyróżniamy dwa rodzaje filtrów:

1.    autofiltr, który służy od szybkiego wyszukiwania informacji na podstawie prostych kryteriów,

2.    filtr zaawansowany, umożliwia wyszukiwanie informacji przy użyciu zaawansowanych kryteriów,

 

Jeśli jakikolwiek filtr jest czynny, to numery rekordów mają kolor niebieski, a kolumny, względem których nastąpiło  filtrowanie, oznaczone są niebieskimi strzałkami.

 

Przed użyciem filtra zaawansowanego należy przygotować zakres kryteriów.

 

Kryterium występującym w wierszu kryteriów może być:

- tekst,

- wartość liczbowa,

- wartość logiczna (prawda/fałsz),

- wyrażenie zawierające operatory porównań,

- łańcuchy tekstowe,

- formuły,

 

Wpisując kryteria trzeba stosować następujące zasady:

- jeśli mają zostać znalezione rekordy spełniające jednocześnie wszystkie kryteria, wpisujesz kryteria w jednym wierszu,

- wpisujesz kryteria w różnych wierszach, jeśli mają zostać znalezione rekordy spełniające kryteria z jednego lub drugiego wiersza,

- jeśli chcesz podać kilka kryteriów dla tego samego pola, musisz użyć tyle razy nazwy danego pola, ile kryteriów chcesz określic.