Umiesz filtrować bazę danych z poziomu formularza bazy danych.

 

Formularz można także wykorzystywać do wyszukiwania informacji.

W tym celu:

- w oknie formularza kliknij przycisk Kryteria – formularz zamieni swój wygląd, pojawią się w nim nazwy pól, a pola redagowania danych będą puste;

- w wybranych polach redagowania danych wpisz dane – mogą to być łańcuchy znaków, liczby, operatory działań;

- skorzystaj z przycisków Znajdź poprzedni, Znajdź następny lub z paska przewijania – będą się ukrywały tylko te rekordy, które spełniają kryteria.