Potrafisz wykorzystać arkusz jako prostą bazę danych.

 

         Jeśli utworzysz dowolną tabelę w arkuszu, możesz ją wykorzystać jako bazę danych. Musi ona jednak spełniać określone warunki:

- nazwy pól można zajmować tylko jeden wiersz,

- pod wierszem nagłówkowym nie może być pustego wiersza,

- każdy rekord należy wpisać w oddzielnym wierszu,

- tabela może znajdować się tylko w jednym arkuszu,

- należy zostawić chociaż jedną pustą kolumnę i jeden pusty wiersz pomiędzy tabelą a innymi danymi w arkuszu,

- z prawej i lewej strony tabeli nie powinieneś przechowywać żadnych danych,

- w wierszu nagłówkowym tabeli użyj innego rodzaju czcionki,