Potrafisz ukrywać wiersze i kolumny w celu selekcjonowania informacji.

 

W celu ukrycia wiersza lub kolumny ustaw kursor w komórce danego wiersza lub kolumny i z opcji Format wybierz Wiersz lub Kolumna, a następnie – Ukryj.

 

Aby wyświetlić ukryte wiersze, zaznacz komórki w wierszu powyżej i poniżej ukrytych, a następnie wybierz opcje Format, Wiersz, Odkryj.

 

Aby wyświetlić ukryte kolumny, zaznacz komórki w kolumnie po lewej i prawej stronie ukrytych kolumn i skorzystaj z opcji Format, Kolumna, Odkryj.