..::.::..:..ŚRODOWISKO WINDOWS..::.:..::..
 
 
                Uruchamianie i zamykanie systemu Windows
 
                Pulpit i jego użytkowanie ,profile użytkownika
                       
                Pliki, skróty i foldery
                                

                           Plik

Plik komputerowy stanowi zakodowaną binarnie dowolną informację, składającą się z dwóch części: nazwy właściwej i rozszerzenia. Każdy plik ma swój adres, który określa nazwa nośnika pamięci oraz  struktura folderów, umożliwiająca logiczny podział pamięci porządkujący przechowywane pliki. Mogą one mieć w środowisku Windows różne znaczenie: służyć do przechowywania danych różnego typu, przechowywać kody programów, parametry konfiguracyjne itp.  Widoczne na pulpicie skróty są zapisane na przykład w plikach zawierających zestaw parametrów pozwalających uruchamiać różne programy.  Sprawdzenie właściwości interesującego cię elementu, należy  go wskazać prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję Właściwości.

1. 

                                Eksplorowanie zasobów informacyjnych w aplikacji

 W środowisku Windows możesz wykorzystać aplikacje Mój komputer lub Eksplorator Windows. Obie uzupełniają się i ich wybór zależy między innymi od zadania, które chcesz wykonać.. Aplikacja Mój komputer zawiera wiele pożytecznych opcji konfiguracyjnych. Ważną rolę odgrywają opcje służące do ustalenia wyglądu oraz sposobu obsługi folderów (Mój komputer, Widok, Opcje folderów, zakładka Ogólne). Mają one wpływ na sposób eksploracji zasobów informacyjnych. Styl sieci Web ma na celu ujednolicenie obsługi plików dostępnych w komputerze podłączonym do globalnej sieci Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            Powrót