Formatowanie i redagowanie komórek, wierszy i kolumn

Podczas wpisywania danych do arkusza wprowadzona liczba (jak i data) zostaje automatycznie wyrównana do prawej strony komórki, tekst do lewej, a wartość logiczna wyśrodkowana. Każdej komórce lub zakresowi komórek można przypisać swój własny format prezentacji zawartości. W tym celu zaznacz komórkę lub zakres komórek, a następnie z menu Format wybierz Komórki lub naciskając prawy przycisk myszy nad zaznaczonym blokiem lub aktywnej komórki wybierz Formatuj komórki. Pojawi się wówczas okno, w którym dokonujesz wszelkich potrzebnych zmian.W zakładce Liczby możesz wybrać format danych zaznaczonych w komórkach. Jeśli chcesz zmienić sposób wyrównania zawartości komórek, musisz wybrać zakładkę Wyrównanie. Korzystając z kolejnej zakładki Czcionka, możesz zmienić rodzaj czcionki, jej styl, kolor. Z kolei w zakładce Obramowanie wybierasz rodzaj i kolor obramowania komórki, a w zakładce Desenie - tło. W taki sam sposób, jak pojedynczą komórkę czy zakres komórek, możesz również formatować całe wiersze lub kolumny.

Zmiana wartości komórek, wierszy i kolumn

Zawartość komórki można zmieniać na wiele sposobów. Można wpisać nową wartość na miejsce starej lub po dwukrotnym kliknięciu (ewentualnie wciśnięciu klawisza F2) wprowadzić zmiany bezpośrednio w komórce.
Aby szybko wymazać zawartość komórki wciśnij Delete lub wybierz opcję Usuń z menu kontekstowego.
W arkuszu kalkulacyjnym, jak i w edytorze tekstu możesz kopiować, wycinać i wklejać. Korzysta się z nich za pomocą opcji Edycja lub odpowiednich skrótów klawiszowych.
W arkuszu można też wstawiać, usuwać lub ukrywać kolumny i wiersze.