Organizacja skoroszytu i arkusze

Skoroszyt składa się z trzech arkuszy (standardowo trzech). Nazwy ich widoczne są na dole ekranu. Możesz je kopiować, przesuwać, usuwać, wstawiać nowe i zmieniać nazwy już istniejących. Możesz się przełączać pomiędzy arkuszami, klikając nawzę arkusza, jak i przy użyciu kominacji klawiszy: Ctrl + PageUp (w prawo) albo Ctrl + PageDown (w lewo).Do każdej komórki możesz wprowadząc trzy rodzaje danych: tekst, liczbę lub formułę.