Znaczniki

Zakres działania znacznika rozpoczyna się w miejscu jego pojawienia, a kończy w miejscu ponownego pojawienia się znacznika poprzedzonego znakiem /. Niektóre znaczniki nie wymagają końca zakresu, między innymi znacznik <br>, który służy do wprowadzania końca lini.


Inne, przykładowe znaczniki:
<html>- Potwierdza rodzaj znacznika
<head>- rozpoczyna sekcję, w której znajdują się informacje ogólne dotyczące strony
<body>- rozpoczyna sekcję zawierającą zasadniczą część wyświetlanych informacji
<title></title>- wpisujemy między te dwa znaczniki tytuł, który wyświetli się na pasku tytułowym przeglądarki
<font>- z odpowiednimi parametrami określa krój, wielkość, kolor czcionki