Grafika jako tło? To proste!

Aby użyć grafiki jako tła dla strony opatrz atrybutem background początek sekcji <body>, którego wartością jest nazwa dowolnego pliku graficznego wraz z jego lokalizacją. Oto przykład: <body background="tlo.jpg">. Ten sposób został wykorzystany na tej stronie.