TWORZENIE MATERIAŁÓW PREZENTACYJNYCH, BIULETYNÓW I FOLDERÓW

 

Tworzenie przycisków sterujących

 

 

STRONA GŁÓWNA

PROJEKTOWANIE SLAJDÓW

TWORZENIE PRZYCISKÓW STERUJĽCYCH

PRZEGLĽD I ZASADY STOSOWANIA EFEKTÓW MULTIMEDIALNYCH

ELEMENTY DTP

1.     Co to są przyciski sterujące?

 

Prezentacja powinna być tak przygotowana, aby każdy potrafił ją obsłużyć. Wskazane jest, żeby w prezentacji była możliwość łatwego przejścia do dowolnego slajdu, a nawet do innego pokazu. Do tego celu możesz wykorzystać tzw. przyciski sterujące. Przyciski te działają na zasadzie hiperłączy, czyli połączeń między dowolnymi elementami tego samego pokazu lub różnych pokazów.

 

 

2.     Przekazywanie sterowania do dowolnego slajdu

 

Podczas pokazu możliwe jest sterowanie slajdami, tzn. możesz z dowolnego slajdu przejść np. do poprzedniego, pierwszego lub ostatniego. Możesz to zrobić, korzystając z przycisków sterujących. Aby do dowolnego slajdu wstawić taki przycisk, wykonaj następujące czynności:

a)     z paska narzędzi Rysowanie wybierz Autokształty, Przycisk akcji lub w menu wybierz opcję Pokaz, Przyciski akcji;

b)    kliknij odpowiedni przycisk; wygląd przycisków sugeruje, gdzie będzie przekazane sterowanie – do slajdu poprzedniego, następnego, początkowego, końcowego itd.;

c)     po wybraniu przycisku przesuń wskaźnik myszy na slajd i wstaw przycisk. Pojawia się okno Ustawienia akcji, w którym możesz wybrać sposób uaktywniania przycisku – przez kliknięcie myszą lub wskazanie myszą. W polu Hiperłącze do powinna się pojawić opcja zgodna z wybranym przyciskiem.

 

 

3.     Projektowanie umiarkowanie złożonych sterowań slajdami.

 

Projektując prezentację, należy bardzo dokładnie przemyśleć jej zawartość, czyli treść kolejnych slajdów, układ informacji w slajdzie, a także zastanowić się, czy podczas pokazu nie zaistnieje potrzeba połączenia się na określone slajdy.

Do przełączania na dowolny slajd oprócz przycisków akcji możesz stosować także hiperłącza. Hiperłączem może być dowolny element prezentacji: tekst, rysunek, wykres, itp., czyli dowolny obiekt w slajdzie.

Dzięki hiperłączom podczas pokazu możesz między innymi:

a)     wywoływać konkretne slajdy prezentacji;

b)    wywołać inne prezentacje;

c)     wywołać dokumenty programu Word lub Excel;

d)    łączyć się z wybranymi adresami internetowymi

Hiperłącza, podobnie jak przyciski akcji, możesz uaktywniać w czasie pokazu, klikając lub wskazując myszą obiekt albo tekst. Tekst reprezentujący hiperłącze jest podkreślany i oznaczany kolorem zgodnym z używanym schematem kolorów.

Oprócz sterowania slajdami za pomocą przycisków lub hiperłączy podczas pokazu możesz korzystać również ze skrótów klawiszowych, które pozwolą ci przełączyć się na różne slajdy.