TWORZENIE MATERIAŁÓW PREZENTACYJNYCH, BIULETYNÓW I FOLDERÓW

 

Strona Główna

 

 

STRONA GŁÓWNA

PROJEKTOWANIE SLAJDÓW

TWORZENIE PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH

PRZEGLĄD I ZASADY STOSOWANIA EFEKTÓW MULTIMEDIALNYCH

ELEMENTY DTP

W życiu codziennym niemal na każdym kroku spotykasz się z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Ksi±żka, gazeta, biuletyn informacyjny , folder reklamowy s± tworzone z pomoc± narzędzi TI. Ponadto wyst±pienia na wystawach, konferencjach, wszelkiego rodzaju wykłady, prelekcje często s± wzbogacane prezentacjami przygotowanymi z użyciem komputera. Możliwo¶ci w tym zakresie s± w chwili obecnej bardzo duże. Na tej stronie postaram przybliżyć te zagadnienia, by¶ umiał przygotować prezentację na dowolny temat, poznał technikę przygotowania ulotek, biuletynów, materiałów reklamowych.