TWORZENIE MATERIAŁÓW PREZENTACYJNYCH, BIULETYNÓW I FOLDERÓW

 

Przegląd i zasady stosowania efektów multimedialnych

 

 

STRONA GŁÓWNA

PROJEKTOWANIE SLAJDÓW

TWORZENIE PRZYCISKÓW STERUJĽCYCH

PRZEGLĽD I ZASADY STOSOWANIA EFEKTÓW MULTIMEDIALNYCH

ELEMENTY DTP

1.     Co to są efekty multimedialne?

 

Prezentacje można jeszcze bardziej uatrakcyjnić, dodając różnego rodzaju efekty multimedialne. Dla każdego slajdu możesz zdefiniować tzw. efekty przejścia, czyli wybrać efekt, z jakim slajd będzie się pojawiał na ekranie. Dodatkowo efekty przejścia mogą być wzbogacone efektami dźwiękowymi. W slajdach mogą się znaleźć obiekty takie, jak: lista wypunktowana, rysunek, tabela, wykres, itp. Za pomocą efektów animacji obiekty slajdu mogą się pojawiać w różny sposób.

 

2. Dobieranie efektów multimedialnych

 

a) Efekty przejścia slajdu w slajd

Jeśli chcesz zastosować efekt przejścia do wszystkich slajdów, kliknij ikonę Przejście slajdów. W otwartym oknie możesz wybrać dowolny efekt, możesz ustawić szybkość pojawiania się efektu oraz dobrać dźwięk. Po dobraniu odpowiednich opcji kliknięcie przycisku Zastosuj spowoduje dodanie efektu slajdu ,a kliknięcie  przycisku Zastosuj do wszystkich doda ten sam efekt do wszystkich slajdów.

 

b) Animacje

Do dowolnego slajdu lub obiektu w slajdzie możesz również dodać animację. Program prezentacyjny oferuje wiele ciekawych animacji, które możesz wybrać bez dodatkowego konfigurowania – są tzw. animacje skonfigurowane.

Możesz również skorzystać z animacji niestandardowej – wtedy masz możliwość własnego konfigurowania. Animacje niestandardowe pozwalają zastosować różne efekty dla poszczególnych obiektów. Masz do dyspozycji bogaty zestaw efektów.

 

 

2.     Komponowanie prezentacji wspomagających wystąpienia

 

Prezentacja może być oglądana indywidualnie przez różnych odbiorców, ale może także wspomagać twoje wystąpienie. W tym drugim przypadku musisz pamiętać o paru elementach, równie ważnych jak sama prezentacja. Mianowicie:

a)     na wstępie prezentacji powinieneś podać cele i plan wystąpienia;

b)    komentarz słowny do poszczególnych slajdów powinien być ciekawy i atrakcyjny;

c)     musisz zadbać o odpowiednią dykcję, intonację głosu oraz tempo prezentacji;

d)    powinieneś skupić się na zasadniczym temacie wystąpienia;

e)     jeśli podczas prezentacji wystąpi np. potrzeba omówienia problematyki nie ilustrowanej slajdami, może być pożądane chwilowe przerwanie jej (wyłączenie z ekranu), aby nie rozpraszała odbiorcy;

f)      w zakończeniu prezentacji powinieneś przedstawić najważniejsze wnioski dotyczące tematyki wystąpienia.