TWORZENIE MATERIAŁÓW PREZENTACYJNYCH, BIULETYNÓW I FOLDERÓW

 

 

Elementy DTP

 

 

STRONA GŁÓWNA

PROJEKTOWANIE SLAJDÓW

TWORZENIE PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH

PRZEGLĄD I ZASADY STOSOWANIA EFEKTÓW MULTIMEDIALNYCH

ELEMENTY DTP

1.  Czym jest DTP?

 

Skrót DTP pochodzi od angielskiego okre¶lenia DeskTop Publishing. W dosłownym tłumaczeniu oznacza to „publikowanie zza biurka”. Do niedawna termin ten kojarzył się z bardzo skomplikowanym, trudnym procesem przygotowania publikacji. Rozwój sprzętu komputerowego oraz oprogramowanie sprawił, że obecnie bez większego kłopotu można samodzielnie opracowywać proste broszury, biuletyny, gazetki szkolne czy zakładowe.

 

2.     Funkcje programów DTP

 

a) Zastosowanie DTP

            W dotychczas stosowanych przez ciebie aplikacjach istniała możliwo¶ć utworzenia różnego rodzaju dokumentów, ale wymagało to bardzo dużego nakładu pracy i wielu skomplikowanych operacji. Powyższe problemy rozwi±zuj± programy DTP> Pozwalaj± one przygotować w sposób profesjonalny dowoln± publikację.

 

b) Podział programów DTP:

-         programy do składu i łamania tekstu, w¶ród których najpopularniejsze s±: Adobe PageMaker, QuarkXpRess, Corel Ventura, InDesign;

-         programy do tworzenia i obróbki grafiki – zarówno map bitowych, jak i grafiki wektorowej, np.: PaintShop Pro, Photoshop, Corel Photo-Paint, Corel Draw

 

3.     Kreatory publikacji

 

Publikacje można opracowywać za pomoc± bardzo profesjonalnych, drogich i skomplikowanych w obsłudze programów. Można również do tego celu użyć programu znacznie tańszego i prostszego w obsłudze, jakim jest Microsoft Publiher. Program ten ma wbudowane narzędzie, dzięki którym  możesz w prosty sposób utworzyć dowoln± publikację typu: ulotka, biuletyn, wizytówka, zaproszenie itp. Nawet wtedy, gdy nie masz do¶wiadczenia w tym zakresie. Najbardziej pupularnymi i użetycznymi narzędziami tego programu s± kreatory, które pozwalaj± w szybki i prosty sposób stworzyć publikację.