TWORZENIE MATERIAŁÓW PREZENTACYJNYCH, BIULETYNÓW I FOLDERÓW

 

Projektowanie slajdów

 

 

STRONA GŁÓWNA

PROJEKTOWANIE SLAJDÓW

TWORZENIE PRZYCISKÓW STERUJĽCYCH

PRZEGLĽD I ZASADY STOSOWANIA EFEKTÓW MULTIMEDIALNYCH

ELEMENTY DTP

1.     Co to jest slajd?

 

Komputerowa prezentacja to zestaw slajdów dotyczących określonego tematu, ułożonych w odpowiedniej kolejności. Slajdem może być jedna kartka, ekran komputera, przeźrocze, itp. Slajdy mogą zawierać tekst, wykresy, rysunki, filmy, dźwięki i inne elementy. Można to osiągnąć przez zastosowanie np. efektów dźwiękowych, animacyjnych i odpowiedniej kolorystyki.

 

 

       2. Rodzaje widoków

 

Na każdym etapie tworzenia prezentacji możesz skorzystać z pięciu dostępnych widoków oferowanych przez program Power Point. Dostępne są następujące widoki: normalny, konspektu, slajdu, sortowania slajdów i pokazu slajdów.

 

a)     Widok normalny:

W tym widoku możliwa jest jednoczesna praca z trzema elementami prezentacji, a mianowicie z konspektem, slajdem, który można wypełniać i modyfikować, oraz z notatkami.

 

b)    Konspekt:

Konspekt można przyrównać do spisu treści. W tym przypadku są wyświetlane: numery slajdów wraz z ikoną slajdu, tytuły poszczególnych slajdów, a pod każdym tytułem główny tekst wraz ze strukturą wcięć. Pracując przy tym widoku, możesz zmieniać układ poszczególnych punktów slajdów, przenosić całe slajdy w inne miejsca prezentacji oraz redagować ich tytuły i teksty w nich zawarte. Jeśli w konspekcie klikniesz tekst oznaczony ikoną slajdu, w prawej części okna wyświetli się pomniejszony rysunek tego slajdu.

 

c)     Slajd

Na ekranie jest widoczny pojedynczy slajd. Aby przejść do innego slajdu, możesz używać paska przewijania pionowego lub przycisków Poprzedni slajd, Następny slajd.

 

d)    Sortowanie slajdów

Masz tu możliwość obejrzenia wszystkich slajdów, które możesz porządkować w dowolny sposób, zmieniając ich kolejność. Ponadto możesz dodać różne sposoby wyświetlania kolejnych slajdów, czyli przejścia jednego slajdu w drugi, oraz efekty animacji, dźwięku itp.

 

e)     Pokaz slajdów

Umożliwia automatyczne wyświetlanie kolejnych slajdów, czyli pokaz całej prezentacji