Tworzenie grafiki przeznaczonej do serwisów internetowych


    

Strona główna
Zaawansowane operacje przetwarzania obrazu
Tworzenie grafiki przeznaczonej do serwisów internetowych
Pliki multimedialne

Co jest charakterystyczne dla grafiki w serwisach www? Przed wszystkim musisz uwzględnić to, że strony www są pobierane za pośrednictwem łącz o słabej przepustowości. Obraz o wielkości 100 kB będzie wczytywany co najmniej 50 sekund!. Druga bariera to sposób odczytu grafiki przez przeglądarkę. Interpretuje ona tylko kilka formatów plików, w tym przede wszystkim *.jpg i *.gif. Kolejna sprawa to wskazówki dotyczące sposobów komponowania grafiki.  Na koniec powiem kilka słów na temat reklamy w Internecie, ponieważ wraz z jego rozwojem i ona będzie się rozwijała.

 

1. Optymalizowanie grafiki do serwisów internetowych

2. Projektowanie i wykonywanie ciekawych układów grafiki zgodnie ze sztuką projektowania serwisów

3. Wykonywanie i wykorzystywanie banerów reklamowych

 

 

1. Optymalizowanie grafiki do serwisów internetowych

   Optymalizację grafiki w serwisach www można rozpatrywać w kilku płaszczyznach. Pierwsza, najważniejsza, dotyczy projektu kompozycji grafiki. Jeśli twój projekt zakłada na stronie głównej duże zdjęcie zajmujące niemal cały ekran, robisz duży błąd! Przyjmij więc następującą zasadę: wszystkie pliki tworzące stronę główną powinny mieć możliwie małą objętość. 

    Często stosowanym zabiegiem jest podzielenie go na kilka obszarów, otwieranych w różnej kolejności. W miarę możliwości stosuj format *.jpg. Dalej, unikaj skalowania rysunków w dokumentach HTML. Nawet duży rysunek możesz zmniejszyć, ograniczając jego rozmiar za pośrednictwem znaczników. Istnieje jeszcze jedna możliwość: redukcja palety kolorów, dająca niezłe efekty w formacie *.gif. Otwórz dowolny plik graficzny i przeskaluj go do rozmiarów ok. 400 * 300 pikseli. Następnie dokonaj konwersji kolorów w opcji Image, Convert to..., Palette color... . Masz możliwość ograniczenia palety do dowolnej liczby kolorów. W ten sposób możesz pomniejszyć nieco rozmiar pliku.

Warto wiedzieć:

Właśnie optymalizacja grafiki jest jedną z przyczyn poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Pomysł polega na zapamiętaniu części elementów graficznych w postaci wektorowej. Tą drogą można osiągnąć rewelacyjne efekty. Przykład może stanowić technologia Flasch firmy Macromedia, która zapisuje strony w plikach *.swf. Nawet świetnie wyglądające strony, zawierające wiele elementów graficznych, zajmują bardzo mało miejsca.

    

2. Projektowanie i wykonywanie ciekawych układów grafiki zgodnie ze sztuką projektowania serwisów

    Zasady, których należy przestrzegać podczas projektowania grafiki do serwisów www:

- łączna objętość plików pozwalających wyświetlić stronę główną powinna być możliwie mała; szczególną uwagę należy zwrócić na pliki graficzne

- projekt grafiki powinien być integralną częścią przekazu serwisu

- na stronach w żadnym wypadku nie należy umieszczać plików graficznych należących do innych serwisów internetowych

- umieszczanie dużych plików graficznych powinno być szczególnie uzasadnione i poprzedzone komunikatem dla użytkownika serwisu

- należy unikać zbędnych plików, zwłaszcza zawierających nieprzemyślaną animację

- nie należy jako tło wykorzystywać plików utrudniających przekaz

 

3. Wykonywanie i wykorzystywanie banerów reklamowych

    Serwisy www stały się istotnym przekazem medialnym. Duża liczba odwiedzin niektórych stron powoduje, że nadają się one świetnie do zamieszczania w nich reklam. Podstawowym ich nośnikiem są elementy graficzne określane mianem banerów.

    Baner reklamowy jest elementem graficznym o rozmiarach około 480* 60 pikseli, zawierającym przekaz noszący znamiona reklamy. Można go wykonywać różnymi technikami. W najprostszym przypadku będzie to zwykł plik graficzny w formacie *.gif ze względu na możliwość animacji. Banery statyczne wygodnie jest tworzyć w formacie *.jpg. Dużą popularnością cieszą się banery interakcyjne, dzięki którym można m.in. wypełniać formularze, stosować mapy, głosować itp.

    Oto kilka zasad, których należy przestrzegać przy tworzeniu baneru:

- powinien zawierać czytelny przekaz i ciekawe hasła

- grafika powinna być prosta, o ciekawym układzie

- baner powinien być zlokalizowany w stopce lub nagłówku strony

Warto wiedzieć:

Prowadzone są intensywne badania na temat skuteczności banerów. Podstawowym miernikiem jest liczba odwiedzin dokonana za pośrednictwem kliknięcia baneru reklamowego.