Mapy bitowe, zwane zamiennie grafiką rastrową i grafika wektorowa. Występuje taki podział , gdyż wiąże się on z modelem reprezentowania grafiki w pamięci. Mapy bitowe Obraz składa się z siatki, której elementami są punkty o określonym kolorze. Istotą tego modelu jest zapamiętanie położenia oraz numeru koloru każdego z punktów, zwanych pikselami, składających się na cały obraz. W mapach bitowych jest użyty standard RGB i w zależności od jakości zdjęcia (odwzorowania kolorów) mogą być zapisy o różnej ilości bitów ,a jak wiadomo ilość kolorów jest zależna od ilości bitów. Jeśli n to liczba bitów to ilość kolorów 1 piksela będzie określona wzorem 2^n. Mapy bitowe są niezastąpione przy tworzeniu obrazów o skomplikowanych kolorach w trudnych przejściach od jednego koloru do drugiego. Dlatego grafika bitowa często określana jest jako grafika malarska. Grafikę można przetwarzać używając do tego często skomplikowanych narzędzi takich jak rożnego rodzaju filtry, retuszu i w doborze palety kolorów.

-Grafika wektorowa Jest to sposób zapisu obrazu w sposób matematyczny. Jego główna zaletą jest to ,że zajmuje mało pamięci oraz to, że można go powiększyć bez zmiany jakości obrazu. Podstawowym zastosowaniem tej grafiki jest użycie jej w edytorach tekstów we wszystkich skomplikowanych programach do rysunków technicznych.

Formaty plików graficznych.

W każdym sposobie formatowania musi być zakodowana informacja o rozmiarze rysunku w sposobie kodowania i dane dotyczące kolorów pikseli. Większość nowoczesnych formatów dokonuje kompresji danych. Najczęściej spotykane formaty:

-*.bmp Zapamiętuje mapę bitową w trybach 1,4,8,24 bitów na piksel. Format stosunkowo mało wydajny, jednak prosty w interpretacji.

-*.tif Elastyczny format, umożliwiający zapis w różnych trybach, od monochromatycznych do 24-bitowych. Warto go powszechnie stosować, na przykład przy skanowaniu obrazów.

-*.pcx Popularny, choć stary format, uwzględniający kompresję grafiki.

-*.gif Umożliwia efektywne zapisywanie plików w 256 kolorach. Stosowany często jako zapis grafiki w internecie. Umożliwia zachowanie i automatyczne wyświetlanie anonimowanych obrazów.

-*jpg. Format pozwalający na bardzo efektywną kompresję plików. Pozwala dobierać stopień kompresji, który może powodować utratę jakości. Często stosowany w serwisach www.

-*.pdf Format pozwalający na graficzną prezentację dokumentów zawierających tekst z elementami graficznymi. Podstawowe przeznaczenie dotyczy wspomagania prezentacji takich dokumentów na ekranie monitora

.

Wiesz, jak dbać o właściwą jakość grafiki?

 By uzyskać właściwą jakość grafiki należy zwrócić uwagę na optymalny dobór parametrów grafiki. Dla urządzenia drukującego liczą się rozmiary podane w jednostkach długości. Podstawowym parametrem długości związanym z jednostką długości jest dpi oraz ppi(ten parametr określa liczbę pikseli przypadających na długość jednego cala). Zanim zaczniemy przetwarzać grafikę należy ustawić rozmiar obrazu oraz parametr dpi. Skalowanie w grafice wektorowej nie powoduje utraty jakości. Z kolei w mapach bitowych nie da się tego uniknąć więc staraj się tego nie robić.