rozdział II

PODSTAWY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

 

1. Ogólne informacje dotyczące technologii informacyjnej

2. Zestawy komputerowe

3. Przegląd oprogramowania