Przegląd oprogramowania

Dostępne na rynku oprogramowanie jest bardzo bogate i różnorodne . Można je podzielić na systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe. Najważniejszym programem na komputerze jest system operacyjny (Windows, Linux), który jest platformą dla innych programów. Oprogramowanie może mięć postać pojedynczej aplikacji jak również pakietu uzupełniających się aplikacji.  

Programy można podzielić w zależności od ich funkcji w różny sposób.

1) Programy do redagowania tekstu . Przeważnie mają wbudowany edytor graficzny. Umożliwiają także wstawianie grafiki zewnętrznej. 

2) Programy kalkulacyjne i obliczeniowe, nazywane arkuszami kalkulacyjnymi. Służą do sporządzania automatycznych kalkulacji, zawierają elementy bazodanowe, potrafią między innymi dokonywać graficznej prezentacji danych. 

3) Programy graficzne. Umożliwiają tworzenie i modyfikację grafiki. Mają również dostępne opcje takie jak eksport, import oraz wydruk plików. Do najpopularniejszych programów graficznych należą: CorelDRAW, Photoshop, Paint Shop Pro, Adobe Illustrator itp. 

4) Programy do gromadzenia danych, zwane bazami danych. Umożliwiają wprowadzanie i gromadzenie danych, wyszukiwanie informacji, generowanie raportów. Często są wykorzystywane do korespondencji seryjnej, a nawet same potrafią ją realizować.

5) Programy programowania wyższego i niższego rzędu. Programy te umożliwiają tworzenie własnych aplikacji, a także modyfikację istniejących. Języki programowania niższego rzędu: Basic, Pascal itp. Języki programowania wyższego rzędu: Delphi, Visual Basic, C+ itp.

6) Programy komunikacyjne. Umożliwiają wymianę informacji między użytkownikami. Najpopularniejsze tego typu programy to Gadu-Gadu, Tlen, Irc, Icq, Akuku itp.

7) Programy edukacyjne. Mogą służyć do wspomagania procesu dydaktycznego. Dzielimy je na: gry edukacyjne, testy, encyklopedie multimedialne itp.

8) Programy specjalistyczne. Są to programy przeznaczone do ściśle określonych celów np. programy bankowe, finansowo księgowe itp.

9) Programy antywirusowe i firewall'e. Zadaniem programów antywirusowych jest skanowanie plików w poszukiwaniu wirusów. W przypadku ich znalezienia są one usuwane, leczone bądź przenoszone do kwarantanny. Mogą być używane przez użytkownika bądź mogą działać "na własną rękę"- automatycznie. Natomiast Firewalle są to programy które uniemożliwiają dostęp intruzów. Najbardziej znanymi programami antywirusowymi są: Norton AntiVirus, NOD32, Panda itp.

    Programy komputerowe powinny być wykorzystywane na podstawie odpowiedniej licencji producenta (dokumentu uprawniającego posiadacza do korzystania z programu). 

Istnieją również programy, które są dostępne bezpłatnie. Wśród takich programów wyróżniamy programy tzw. freeware oraz shareware. Programy freeware są całkowicie darmowe. Programy shareware to takie, których możemy używać bezpłatnie przez pewien czas. Mamy wówczas możliwość dokładnego zapoznania się z jego możliwościami i przetestowania go.

Producenci oprogramowania często udostępniają nieodpłatnie wersje demonstracyjne programów. Posiadają one pewne ograniczenia użytkowe, np. brak niektórych opcji, ograniczona pojemność danych itp. Mogą one stanowić cenną pomoc dydaktyczną i ułatwić podjęcie decyzji o zakupie pełnych wersji.

Pamiętaj, że nie należy kupować oprogramowania od nieautoryzowanych sprzedawców ani dokonywać nielegalnego kopiowania oprogramowania.