Ogólne informacje dotyczące technologii informacyjnej

    W gimnazjum uczono nas użytkowania sprzętu, systemu operacyjnego oraz niektórych elementów aplikacji. Realizowano to na podstawie prostych dokumentów tworzonych w edytorze tekstu lub arkuszu kalkulacyjnym. Technologia informacyjna oprócz wiadomości z informatyki obejmuje również wykorzystanie ich w różnych dziedzinach.

 Oto kilka przykładów wykorzystania informatyki w różnych dziedzinach życia:

-obsługa banków,

-obsługa sklepów, bibliotek,

-usługi mediów energetycznych, telekomunikacyjnych (rachunki),

-możliwość wykonywania zdjęć i ich szybkiej obróbki,

-kontrola ruchu drogowego,

-gromadzenie i przetwarzanie wszelkich danych statystycznych,

-połączenia telefoniczne.

Jednak pozostało jeszcze wiele obszarów, w których TI nie do końca zaspokaja nasze potrzeby. Można do nich zaliczyć: 

-"zaśmiecanie Internetu" na przykład publikowanie fałszywych informacji,

-szybkość połączeń internetowych,

-ilość energii elektrycznej pobieranej przez współczesne zasilacze i monitory oraz ich szkodliwość dla użytkownika,

-cenę.